MEGGLE
NA KRUH

KONTAKTI

Društvo sa ograničenom odgovornošću "MEGGLE Srbija"
MEGGLE Srbija d.o.o.
Save Kovačevića 58,
34000 Kragujevac, Srbija

Centrala: 034/202-200 (Fax: 061/8208065)
Računovodstvo i finansije: 034/202-208, 202-210, 202-211, 202-212 (Fax: 061/8208890)
Fakturna služba: 034/202-213, 202-214, 202-215, 202-216, 202-217, 202-218 (Fax: 061/8208878, 061/8208879)
Sirovinska služba: 034/202-203, 202-204, 202-205, 202-209, 202-224 (Fax: 061/8208835)
Služba nabavke: 034/202-221
E-mail: office@meggle.rs
Web: www.meggle.rs

Registarski broj: BD 89922/2011
Broj PDV- a: 131893891
Matični broj: 07150512
PIB: 101040040
Šifra delatnosti: 1051
Broj tekućeg računa: Komercijalna banka a.d. 205-118877-29
Direktor: Aleksandar Nedeljković

www.meggle.com
www.meggle.de