MEGGLE
NA KRUH

MEGGLE SVEŽE MLEKO

Meggle sveže mleko je rezultat primene novih tehnologija i pažljivog odabira najkvalitetnijeg sirovog mleka. Punimo ga u uslovima koji su potpuno izolovani od bilo kakvih neželjenih uticaja. Zahvaljujući ovoj inovativnoj tehnologiji samo za Vas smo napravili Meggle sveže mleko od 1L sa dva različita udela masti i produženim trajanjem od 21 dan.

SVEŽE MLEKO 2,8 % m.m.
SVEŽE MLEKO 2,8 % m.m.