MEGGLE
NA KRUH

MEGGLE KISELE PAVLAKE

Kisela pavlaka je fermentisani proizvod guste i kremaste strukture sa jogurtnim kulturama.Svoju dobro poznatu gustinu i čvrstoću dobija u procesu fermentacije.

Meggle kisela pavlaka je proizvod visokog kvaliteta napravljen isključivo od prirodnih sastojaka.

KISELE PAVLAKE 12 % m.m.
KISELE PAVLAKE 12 % m.m.
KISELE PAVLAKE 20 % m.m.
KISELE PAVLAKE 20 % m.m.