MEGGLE
NA KRUH

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE

MEGGLE Srbija d.o.o. hoće zadovoljne proizvođače sirovine

Društvo MEGGLE Srbija d.o.o. je fokusirano na zadovoljstvo proizvođača sirovine i nastoji da proizvođači sirovine u njemu vide pouzdanog partnera koji će, kao što je to činio kroz istoriju, uvek biti njihov partner u saradnji i pokušavati da partnerski rešava tekuće probleme. Zadovoljni proizvođači sirovine su garancija pune zaposlenosti društva i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane sa konkurentnim cenama.

MEGGLE Srbija d.o.o. hoće zadovoljne kupce i potrošače

Društvo MEGGLE Srbija d.o.o. je orijentisano na kupca, i s obzirom da zavisi od svojih kupaca, ono prepoznaje njihove potrebe, pa neprestano radi na poboljšanju proizvoda i usluga. Kvalitetnim radom, uvođenjem standarda sistema kvaliteta i bezbednosti hrane i dobrim idejama želi da zadovolji potrebe krajnjih korisnika i da ih podstakne na ponovnu kupovinu. Kupci MEGGLE proizvoda su u središtu svih procesa koji se odvijaju u društvu i svi procesi se neprestano prilagođavaju upravo njima.

MEGGLE Srbija d.o.o. svoje ciljeve postiže ekonomičnim radom

Odgovornim i ekonomičnim korišćenjem resursa, kvalitetnim dobavljačima i repromaterijalom, cilj društva MEGGLE Srbija d.o.o. je da isporučuje konkurentne proizvode, koji svojim kvalitetom, ali i cenom, zadovoljavaju potrebe tržišta, uvažavajući ciljeve zdravstvene bezbednosti hrane.

MEGGLE Srbija d.o.o. deluje održivo prema svemu što radi

Naša strategija održivosti se bazira na ekonomskom uspehu sa izvrsnim modelima poslovanja i investicijama za budućnost, odgovornostima za svakog pojedinca i za društvo, i to za danas kao iza buduće generacije, kao i na dugoročnom, odgovornom ponašanju prema okolini, u šta spadaju sirovina, voda, energija, vazduh i zemljište.

Motivisani zaposleni i saradnici su ključ za ostvarivanje ciljeva društva

Svi zaposleni su pozvani da daju svoj doprinos i maksimum u ostvarivanju ciljeva društva, što se može postići jedino zajedničkim snagama i svakodnevnim timskim radom. Samo predanim i odgovornim obavljanjem svakodnevnih zadataka na svakom radnom mestu, može se i u budućnosti očuvati i poboljšati pozicija na tržištu. Dobra komunikacija između zaposlenih i rukovodstva, kao i konstantna edukacija, garancija su razvoja društva.

Rukovodstvo MEGGLE Srbija d.o.o. zauzima se svim raspoloživim snagama za sprovođenje politike proizvodnje zdravstveno bezbedne i sigurne hrane po principima HACCP-a i stalno poboljšanje sistema kvaliteta i bezbednosti hrane prema implementiranim standardima, poštujući pri tome Zakone Republike Srbije.