karijera

Karijera

Karijera

Ostvarite karijeru u MEGGLE Srbija d.o.o.

MEGGLE Srbija ima 104 zaposlena radnika različitih kvalifikacija, stručnih sprema i profila.

15% zaposlenih ima visoku stručnu spremu, 74% srednju i 11% zaposlenih poseduje osnovni nivo znanja.
Većina zaposlenih radi u proizvodnji, na održavanju, u transportu i magacinu, gde posao zahteva fizičku spremnost. Uprkos ovoj činjenici, 33 % zaposlenih čine žene.

Ako želite da budete deo našeg tima, pošaljite svoju biografiju poštom, faksom ili
elektronskom poštom na sledeću adresu:

Poštanska adresa:
MEGGLE Srbija d.o.o.
Sektor razvoja ljudskih potencijala (Human Resources Dept.)
Save Kovačevića 58
34 000 Kragujevac

Br. faxa: 00381 34 6332297, 00381 61 8208065

E-mail adresa: office@meggle.rs